Súdnoznalecká činnosť

Súdnoznalecká činnosť

  • Dopravná psychológia
  • v odvetviach Psychológia sexuality, Poradenská psychológia, Klinická psychológia detí a Klinická psychológia dospelých
  • pozostáva z psychologického vyšetrenia výkonových schopností a osobnosti
  • výsledkom je vypracovanie znaleckého posudku
  • znalecké posudky sú vypracovávané na žiadosť štátnych orgánov- polície v trestnej oblasti a súdov v právnej oblasti, taktiež zadávateľom môže byť i súkromná osoba
  • najčastejšie ide o problematiku posudzovania následkov trestnej činnosti u detí a dospelých, posudzovanie ich svedeckých výpovedí, riešenie situácie detí v rozvodových konaniach, úpravy styku maloletých s rodičmi v čase po ich rozchode, posudzovaniu výchovnej spôsobilosti rodičov a pod.

Kontaktujte Nás

PhDr. Karin Štiffelová Letecká ulica č. 40,
052 01 Spišská Nová Ves
Email: caryn@caryn.sk
Zavolajte: 0903 935 744 Otváracie Hodiny: Pondelok až Piatok: 07.30 - 15.30 Sobota a Nedeľa: Nepracujeme