Psychodiagnostické vyšetrenia

Psychodiagnostické vyšetrenia

Psychologické vyšetrenia sú realizované formou najmodernejšej psychodiagnostickej testovej batérie a počítačových programov.

Psychodiagnostika detí

 • posúdenie úrovne psychomotorického vývinu
 • posúdenie kognitívnej (výkonovej) spôsobilosti - intelektu, pamäti, pozornosti a iné
 • posúdenie školskej zrelosti a pripravenosti
 • posúdenie osobnostného vývinu so zameraním na vývin štruktúry osobnosti
 • posúdenie špecifických spôsobilostí pre štúdium

Psychodiagnostika dospelých

 • posúdenie úrovne kognitívnych (výkonových) schopností- intelektu, pamäti, pozornosti, psychomotorického tempa a iné
 • posúdenie typu osobnostnej štruktúry
 • posúdenie špecifických spôsobilostí pre výkon určitých povolaní
 • diagnostika emočných porúch a psychopatologických syndrómov
 • diagnostika následkov po úrazoch a iných somatických poškodeniach pre posudkové účely
 • psychodiagnostický posudok pred plastickou a estetickou operáciou, pred ošetrením v narkóze u stomatológa a pod
 • psychodiagnostické vyšetrenia za účelom sebapoznania

Kontaktujte Nás

PhDr. Karin Štiffelová Letecká ulica č. 40,
052 01 Spišská Nová Ves
Email: caryn@caryn.sk
Zavolajte: 0903 935 744 Otváracie Hodiny: Pondelok až Piatok: 07.30 - 15.30 Sobota a Nedeľa: Nepracujeme