PhDr. Karin Štiffelová

konateľ, odborný garant, klinický psychológ, psychoterapeut, dopravný psychológ, súdny znalec, biofeedback a neurofeedback terapeut

PhDr. Karin Štiffelová

Vzdelanie:

 • 1991 – 1996 - štúdium psychológie na UPJŠ Košice, Filozofická fakulta, Katedra psychológie
 • 1999 - absolvovanie štátnej rigoróznej skúšky v odbore psychológia na UK Bratislava, Filozofická fakulta Katedra psychológie, titul PhDr.
 • 2002 – absolvovanie špecializačnej skúšky v odbore klinická psychológia na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave
 • 2005 – získanie Certifikácie pracovných činností v odbore Dopravná psychológia
 • 2006 – vymenovanie MS SR za súdneho znalca v oblasti klinickej psychológie detí a dospelých
 • 2001 - 2006 – absolvovanie dlhodobého psychoterapeutického výcviku, organizovaného Inštitútom relaxačnej a symbolickej psychoterapie v Košiciach a získanie certifikátu pre psychoterapiu- dynamický smer
 • od r. 2010 - účastník pravidelných seminárov detskej psychoanalýzy u PhDr. Evy Reichelovej v Košiciach, klinickej psychologičky a psychoterapeutky, zameraných na emočné poruchy v detstve, ktorých základom je narušenie vzťahovej väzby
 • - frekventantka výcviku v detskej psychoanalýze pod vedením českého detského psychoterapeuta- psychoanalytika PhDr. Petra Pőtheho, ukončenie- jún 2018
 • 2016 - 2018 - absolventka teoreticko - supervízneho vzdelávania v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov - detskej psychoanalýzy pod vedením českého detského psychoterapeuta - psychoanalytika PhDr. Petra Pőtheho
 • 2017 - 2018 - absolventka vzdelávacieho kurzu v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde
 • viaceré krátkodobé psychoterapeutické výcviky

Prax v odbore:

 • 1996 - 2005 VNsP v Levoči, psychiatrické oddelenie, klinický psychológ a psychoterapeut
 • od r. 2005 súkromná ambulantná prax, NZZ- Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých Spišská Nová Ves

Členstvo v spoločnostiach:

Slovenská komora psychológov, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť; Slovenská lekárska spoločnosť- Psychiatrická spoločnosť SPsS, Sexuologická spoločnosť SSS

Kontaktujte Nás

PhDr. Karin Štiffelová Letecká ulica č. 40,
052 01 Spišská Nová Ves
Email: caryn@caryn.sk
Zavolajte: 0903 935 744 Otváracie Hodiny: Pondelok až Piatok: 07.30 - 15.30 Sobota a Nedeľa: Nepracujeme