Psychologické vyšetrenie vodičov

Psychologické vyšetrenie vodičov

V zmysle zákona 313/2011 z 13.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky 413/2010 a 361/2011 Ministerstva vnútra, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Psychologickému vyšetreniu sú povinní sa podriadiť:

 • žiadatelia o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE
 • držitelia vodičského oprávnenia skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE (každých 5 rokov)
 • vodiči skupiny B- taxislužba, poštové služby, zasielateľstvo, dôchodcovia nad 65 rokov
 • na odporúčanie obvodného lekára alebo lekára špecialistu
 • inštruktori autoškôl
 • preskúmanie psychickej spôsobilosti na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu (KR PZ, OR PZ) u vodičov s oprávnením pre všetky skupiny a podskupiny po zadržaní vodičského preukazu, pri odobraní vodičského oprávnenia a pri spáchaní 3 závažných priestupkoch v zmysle zákona

Poskytujeme:

 • skupinové a hromadné zľavy v závislosti od počtu vodičov
 • možnosť realizácie psychologického vyšetrenia vodičov v teréne priamo na vašom pracovisku

Odborné poradenstvo pre vodičov

 • vykonávame taktiež odborné poradenstvo pre vodičov s alkoholom za volantom v zmysle novely zákona č. 8/2009 Z.z.
 • odborné poradenstvo pre vodičov realizujeme na základe rozhodnutia Prezídia policajného zboru, ktorý vodič obdržal
 • odborné poradenstvo sa realizuje pre tých vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla, ktorým bol odobraný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva
 • absolvovanie poradenstva je taktiež základnou podmienkou na navrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok

Ako to prebieha:

 • odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí počas 4 týždňov a individuálneho výstupného pohovoru
 • jedno skupinové sedenie trvá 3 hodiny
 • cieľom odborného poradenstva je predchádzať ďalším priestupkom v doprave pod vplyvom alkoholu

Kontaktujte Nás

PhDr. Karin Štiffelová Letecká ulica č. 40,
052 01 Spišská Nová Ves
Email: caryn@caryn.sk
Zavolajte: 0903 935 744 Otváracie Hodiny: Pondelok až Piatok: 07.30 - 15.30 Sobota a Nedeľa: Nepracujeme